Betlejem w Krakowie


2013-01-14

Widowisko jasełkowe "Betlejem Polskie" przygotowane w SP 93 na podstawie utworu
Lucjana Rydla (patrona naszej szkoły) jest już historią.

Bożonarodzeniowa opowieść betlejemska została wkomponowana w krakowski
krajobraz i polską rzeczywistość historyczną. Malutki Jezus narodził się w Polsce, w szopce
u stóp Wawelu w Krakowie. Herod nie był tylko władcą Palestyny, ale i zaborcą Polski. Trzej
królowie to Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Jan III Sobieski. Narodzenie dzieciątka
miało przynieść Polsce odzyskanie niepodległości.

Artyści w osobach rodziców, nauczycieli i uczniów klasy IIb i IIIb we współczesnym
Betlejem - Krakowie, wielonarodowościowym i wolnym, kolędowali Jezusowi Chrystusowi
po polsku i angielsku.

Na zakończenie zagrali i zaśpiewali szkolną pastorałkę, której autorem jest p. Grzegorz
Chachuła. Pomysł projektu pochodził od Rady Rodziców, a nad całością przygotowania tego
pięknego spektaklu czuwała p. Joanna Wilkońska.

 

ZOBACZ INNE ZDJĘCIA