Kryteria ocen

Kryteria oceniania z języka rosyjskiego

Kryteria oceniania z plastyki

Ocenianie przedmiotowe z muzyki

Kryteria oceniania język polski

Wymagania programowe - Religia


Kryteria oceniania z języka angielskiego - Olaf Swolkien

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego - Olaf Swolkien

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego


Wymagania edukacyjne językniemiecki klasy 4-6

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Kryteria oceniania z angielskiego kl I,II,III

Kryteria oceniania z matematyki

Kryteria oceniania z przyrody dla klas 4-6

Kryteria oceniania z j. angielskiego w klasach 4-6

Kryteria oceniania z j. polskiego w klasach 4-6

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w kl. IV – VI:


 

Historia:

Kryteria oceniania:

Wymagania edukacyjne historia klasa 4


Wymagania edukacyjne historia klasa 5

Wymagania edukacyjne historia klasa 6

Wymagania edukacyjne - historia kl. 6b